Vi tilbyder fire forskellige hovedprodukter:

Seriøs teambuilding

Vi laver gerne temabuilding, men hos os handler det ikke om at have en sjov dag sammen! Det er godt, hvis deltagerne har det sjovt, men fokus er at de skal lære noget om sig selv og om samarbejde.
Læs mere

Ledersparring

Du er leder og er stødt på nogle udfordringer, som du gerne vil overvinde. Vi kan mødes med dig, hvor det passer dig, for at drøfte hvordan du kan håndtere en udfordring. Det kan også være din egen udvikling der kalder på et professionelt modspil, uden at du behøver at lufte dine personlige overvejelser med nogen i din organisation. Vi kan hjælpe dig til at stole på din egen dømmekraft.
Læs mere

Strategiseminar med innovationrabat

Strategien for jeres organisation skal på én gang afspejle jeres nuværende situation og den nytænkning, som forbedrer jeres fremtidige konkurrenceevne.
Læs mere

Foredrag (om f.eks. stress)

Hvis du ønsker at sætte gang i en forandringsproces eller ønsker at give din arbejdsplads et indspark, så kan vi hjælpe jer ved at afholde en eller flere temadage. Det kan også være at du blot har brug for et indlæg på et arrangement I selv holder.
Læs mere

Teambuilding

Vi laver ikke teambuilding, som rent sociale arrangementer. Deltagerne er naturligvis meget sociale, men det er hos os en afledt effekt af den måde vi arbejder på. Når vi sætter en aktivitet igang for deltagerne, bruger vi efterfølgende fælles og individuel refleksion og feedback til at opbygge ny viden hos dem. Denne viden hjælper vi på vej, så den kan blive til både individuelle og kollektive kompetencer. I har ikke bare været på en hyggelig tur, I har fået nye værktøjer og nye erkendelser med hjem, som betyder en forskel i jeres arbejde.

Teori og praksis
Vi veksler altid mellem teori og praksis. Vi bruger videnskabeligt underbyggede teorier og modeller i vores arbejde. Det mener vi helt bogstaveligt. Om vi bruger SmartBoard, en projektor, en gammeldags flip-over eller om vi skal tegne i sandet, så vil vi altid inddrage teorier, som sætter oplevelserne på plads. Det gør vi fordi vi ved, at vi på den måde udnytter den kognitive åbenhed, som deltagerne er i, når de befinder sig i helt uvante situationer med hinanden.

Vi taler f.eks. om teamroller (Belbin), teamudviklingsfaser (Tuckman) og så taler vi om fordele og ulemper ved at være et team med store forskelle i personlighed, faglighed, kulturel baggrund osv.

Ledersparring

Den erfarne leder. Som erfaren leder kan det være svært at håndtere en situation, som andre forventer at man har helt styr på, men som rent faktisk er svær for netop dig.
Typiske udfordringer som erfaren leder:
- Håndtering af fyringer, f.eks. af tidligere kolleger eller af medarbejdere der er ældre end én selv.
- Svære samtaler med medarbejdergrupper som man ikke tidligere har håndteret. De kan f.eks. være nye ift. alder, køn, uddannelsesmæssig baggrund osv.
- Nye ledelsesbegreber og -værktøjer og "fancy" HR processer bliver omtalt som noget man burde vide noget om. Hvis du mødes med os på en cafe, kan du stille alle dine basale spørgsmål og få professionel sparring på, hvordan du får det til at give værdi for dig.

En ny lederrolle. Som ny leder, eller som leder for en nye type eller størrelse enhed, er der mange ting som er svære at finde svar på. Internt vil man helst ikke signalere, at man ikke er klar til udfordringen. Ved at tale med en professionel person om sine overvejelser, vil langt de fleste ledere opnå en klar fornemmelse af afklaring og ro. I mange tilfælde vil vi kunne give konkrete ideer, som du kan bruge til en konkret udfordring.
Typiske udfordringer i en ny lederrolle:
- "Mine medarbejdere var før mine venner, nu er der kommet en distance. Hvordan håndterer jeg det?"
- Mange oplever at de faglige kompetencer, som har været omdrejningspunktet for deres arbejde hidtil, træder mere og mere i baggrunden, desto højere niveau man er leder på. Nogle finder det befriende, andre føler sig usikre på, hvilken autoritet de nu har at lede udfra.
- "Det lyder vældig smart med MUS, LUS, GRUS, TUS, trivsel og "social kapital", men hvad er egentlig formålet og hvordan griber jeg det an så det bliver brugbart for mig og min afdeling?"

Strategiseminar med innovation

Temadage med Strategi
- Måske har direktionen brug for et par dage i et sommerhus, hvor der kan arbejdes intenst og uforstyrret på udtænke helt nye veje for organisationen. Vi designer en ramme for jer, hvor vi guider de kreative processer. På den måde kommer I hjem med nye visioner og konkrete ideer til at opnå dem. Vi vil foreslå, at der følges op på sådan en "session", hvor vi hjælper jer til at holde momentum. Der er ofte også behov for at arbejde yderligere med strategiplanerne, så de ikke bare stopper der, men faktisk bliver til handlingsplaner, som kan kommunikeres forståeligt for medarbejderne.
Vi benytter værktøjer som Den Kreative Platform ©, Business Model Canvas ©

- Måske har du brug for at få hele dit team til at arbejde sammen om en ny strategi, eller også har du brug for at den nye strategiplan bliver omsat til operationelle handleplaner. Du tror på at ejerskabet og kvaliteten bliver højest, hvis medarbejderne inddrages i processen. I TeamFormers er vi gode facilitatorer, som kan guide jer gennem dagen. Vi kan også nøjes med at være et indslag på en dag, hvor der er fokus på stress, sygefravær, sammenlægning eller andre forandrnger

Foredrag

Ejer, Ulf Ibsgaard Wernberg-Møller, har stor erfaring med stresshåndtering, konflikthåndtering og arbejdsglæde. Hvis du har brug for at sætte fokus på sygefravær og stress, kan et foredrag om stress og sygemeldinger være lige det du har brug for. Ulf benytter sig af både forskningsresultater, erfaring, humor og energi til at sætte gang i debatten hos jer.
"Det er helt afgørende for jeres succes, at I føler arbejdsglæde! En arbejdsplads med mistrivsel kan desværre køre i årevis, men den negative spiral vil uvægerligt føre til, at konkurrenterne overhaler den eller at den slet og ret bliver lukket. Livet skal leves og vi lever en stor del af vores liv på arbejdspladsen. Hvis vi skal involvere os og identificere os med arbejdet, så skal vi trives med det, både personligt, fagligt og socialt."
Hvis du finder andre af vore ydelser interessante, så er der stor sandsynlighed for at vi kan tilbyde et foredrag om emnet. Der kan naturligvis arrangeres indlæg med andre foredragsholdere blandt vore samarbejdspartnere.